Anbefal nettstedet OXI:


Nytt produkt

LUMINEUSE-250ML

Selvlysende maling "Lumineuse"

Selvlysende maling for vegger, dører, tak og interiør. En stjernehimmel, hemmelige beskjeder som lyser om...
Juridisk nevner

Informasjon om utgiver 
Nettstedet www.oxi-peintures.com er redigert av:

DURIEU GROUPE
29, avenue du Roule 92200 NEUILLY-SUR SEINE​ (France)
Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 Fax : +33 (0) 160 86 84 84
Siren : 419281456
Capital social : 50.000 €
TVA Intracommunautaire : FR81419281456

Kommunikasjonsbyrå
ADFIELDS
23 bis rue Édouard VAILLANT
B.P 61547
37015 TOURS Cedex 01 - FRANCE

Realisering
ADFIELDS
23 bis rue Édouard VAILLANT
B.P 61547
37015 TOURS Cedex 01 - FRANCE

Webmaster
Medialibs
Siège social : 7 route du Marillais 49410 SAINT FLORENT LE VIEIL

Åndsrett
Ifølge åndsrettsloven og mer generelt for alle avtaler som inneholder bestemmelser om opphavsrett, er hel eller delvis gjengivelse av tekst, bilder eller illustrasjoner som ikke er uttrykkelig tillatt lastet ned av besøkende, forbudt uten tillatelse fra utgiveren eller en person som har rett til å gi slik tillatelse.

Ansvar
Bruk av informasjon som finnes på dette nettstedet skjer på brukerens eget ansvar. Alle ressurser som finnes på dette nettstedet, tekster, bilder og illustrasjoner (diagrammer, tegninger, planer, bilder og animasjoner) gis kun som informasjon og kan ikke på noen måte påføre utgiveren noe ansvar. Til tross for at DURIEU gir den mest nøyaktige informasjon som er mulig å gi og sørger for en regelmessig oppdatering av nettstedet, påtar selskapet seg ikke noe ansvar for manglende presisjoner, unøyaktigheter, mulige feil eller utelatelser i informasjonen på nettstedet eller resultatene som oppnås ved bruk og praktisering av informasjonen som leveres via dette kommunikasjonsmediet.

Utøvelse av rett til tilgang

I samsvar med datavernloven, har du rett til innsyn, retting og sletting av dine personlige data . For å utøve denne retten, vennligst kontakt: Produits DURIEU S.A - ZAI La Marinière, 2 bis rue Charles de Gaulle 91070 Bondoufle FRANKRIKE - Tlf.: +33 (0) 160 86 48 70 - Faks: +33 (0) 160 86 84 84 

Bilder
Adfields - Durieu Groupe - Fotolia™ - Selected by freepik - FeSeven - george-mayer - Oleksandr-Moroz - George-Mayer - concept-web-studio